Partenaires

Gedurende nu al meer dan 15 jaar kreeg de vzw Kwa! de steun van talrijke partners, die de middelen boden om de projecten te realiseren. Het festival Jam’in Jette Outdoor is een project met een groot belangvoor de vzw Kwa! Wij willen daardoor onderstrepen dat alles mogelijk is dankzij:

– de steun van 300 vrijwilligers die uit alle hoeken van Brussel komen

– de steun van de actieve leden van de vzw die hun kennis en enthousiasme delen voor de succesvolle organisatie van de evenementen.

– Wij benadrukken ook de enorme steun van de gemeente Jette en het Cultureel centrum van Jette. Wij kunnen genieten van hun logistieke en financiële steun (subsidies, stockageruimte, een werkplaats, materiaal en personeel) maar het gaat voor over een kwestie van wederzijds vertrouwen dat ervoor zorgt dat het festival kan blijven doorgaan en groeien

– De vzw Kwa! Wil een grote dankbaarheid tonen aan de institutionele partners zonder wie Jam’in Jette Outdoor niet kon bestaan. Het festival Jam’in Jette kan genieten van subsidies van de Fédération Wallonie-Bruxelles, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de COCOF, de VGC en de Vlaamse Overheid.

– Jam’in Jette wil trouw blijven aan een bepaalde ethiek in de keuze van haar partners en weigert de hulp in te roepen van sponsors uit de grote distributie. Voor haar evenementen werkt de vzw Kwa! enkel met lokale sponsors en kleine ondernemingen. Ze besteedt bijzondere aandacht aan de keuze van haar producten voor de bereiding van haar maaltijden en voor de keuze van haar drankjes. Alle bieren zijn bijvoorbeeld afkomstig van de microbrouwerij Silly of de sappen van Pajottenlander.

Bedankt ook aan de vele Jetse handelaars die vanaf de start het festival hebben gesteund.

Zonder al deze partners kon Jam’in Jette nooit doorgaan. Bedankt voor het vertrouwen, de steun en medewerking!