Jam’in Jette viert dit jaar haar negende “Outdoor” editie en is nu bekend bij de Brusselaars. Drie muzikale podia, een circustent, een kinderdorp en een solidariteitsdorp zijn de centrale activiteiten van zaterdag. Het belangrijkste is de groene draad die achter elk van deze acts zit. We willen de aandacht er op blijven vestigen dat Jam’in Jette een geëngageerd festival is.

Eerst en vooral, het is en blijft een GRATIS festival. De organisatoren van het festival hebben gekozen voor laagdrempeligheid om hun belangrijkste doel te bereiken: toegang tot cultuur voor iedereen!

In dezelfde geest heeft Jam’in Jette ook speciale aandacht voor mensen met een beperkte mobiliteit en wil hen een aangename festival-ervaring garanderen. Voorzieningen zoals: tapijten, platforms, toiletten,..en team van vrijwilligers om hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

Op het gebied van programmatie kiezen de organisatoren van Jam’Jette ervoor samen te werken met artiesten die geëngageerd zijn en die met hun gevarieerde muziekstijlen een boodschap van engagement willen overbrengen. Het is een mix van zowel artiesten uit verre landen als Brusselaars.

Jam’in Jette biedt ook de gelegenheid om in discussie te gaan en deel te nemen aan activiteiten in ons solidair dorp, dat we organiseren in samenwerking met verschillende non-profitorganisaties en NGO’s. Dit jaar komen verschillende thema’s aan bod: een duurzame levensstijl, de strijd tegen extreme armoede, de strijd tegen klimaatverandering, sociale en economische ongelijkheid,…

De beroemde Miam’in Jette en Barm’in Jette (de bars en restaurants van het festival) zijn langs elkaar te vinden. Festivalgangers kunnen genieten van drankjes en lokale gerechten. De boodschap die we aan het publiek willen overbrengen is dat we de kleine Belgische producenten steunen en onder de aandacht brengen.

Het spreekt voor zich dat de organisatie van Jam’in Jette niet worden gerealiseerd zonder de waardevolle hulp van vele vrijwilligers. Jaar na jaar komen steeds meer vrijwilligers Jam’in Jette voor helpen met logistiek, bar, decoratie, kinder- en solidariteitsdorp, …

De lijst met al onze engagementen is duidelijk veel langer dan dit. Meer informatie over de verschillende doelstellingen van het festival vindt u hier. En aarzel niet om ons charter voor engagement te raadplegen: https://jaminjette.be/le-jam-in-jette-sengage/