Qui sommes-nous ?

De vzw Kwa! werd opgericht in mei 2008. Sinds de start is het ledenaantal sterk geëvolueerd. De vzw telt op dit moment 20 leden.

De maatschappelijke doelstelling van de vzw Kwa!, opgenomen in de statuten, is het promoten van integratie, sociale cohesie, multiculturaliteit en duurzame ontwikkeling. Integratie door middel van cultuur.

Om deze doelstellingen te halen organiseert de vzw Kwa! muzikale, artistieke en culturele evenementen, ondersteund door educatieve en participatieve acties.

De vzw Kwa! organiseert workshops Afrikaanse dans, concertavonden (Jam’in Jette Indoor), gastentafels en showcases. De vzw Kwa! neemt zelf ook deel aan activiteiten georganiseerd door andere organisaties die hen nauw aan het hart liggen.

Het belangrijkste evenenement van de vzw Kwa! blijft het festival Jam’in Jette Outdoor.

In 15 jaar tijd organiseerde de vzw Kwa! een veertigtal evenementen die telkens een groeiend succes kenden. De vzw is bij haar partners bekend als een capabele coördinator die muziek tot bij een publiek kan brengen. Het handelsmerk van de vereniging? De passie om steeds beterte doen en de wens om te verrassen en tegelijk trouw te blijven aan haar waarden.

Jam’in Jette zal opnieuw doorgaan op 19 en 20 mei 2023 op de groene weide van het Jeugdpark om de culturele diversiteit te vieren die onze harten en handen verwarmt. Jam’in Jette viert dit jaar haar elfde editie.