Solidair Dorp

🌍 Het Solidair Dorp bestaat al jaren op Jam’in Jette! Voor deze 11e editie is het gebouwd rond het motto “Gelijkheid en waardigheid in het hart van onze projecten”. Daarom hebben we verenigingen en ngo’s gekozen die op dit thema inspelen.

Ontdek de 10 standjes die aanwezig zijn in 2023:

Samenlevingsdienst

De vereniging Samenlevingsdienst is een programma voor jongeren van 18 tot 25 jaar. Het heeft als doel geëngageerd burgerschap te bevorderen! Maar hoe? Door jongeren uit alle lagen van de bevolking de kans te geven zich gedurende 6 maanden in te zetten voor het solidariteitsproject van hun keuze!

Op Jam’in Jette

Samenlevingsdienst stelt twee activiteiten voor: beerpong en/of rad van fortuin! Het principe is eenvoudig: na het lezen van een kort verhaal over de Samenlevingsdienst gooi je een pingpongbal in een glas of draai je aan het rad en moet je een vraag beantwoorden die verband houdt met de tekst! (Pssst: de winnaar krijgt een snoepje, dus doe je best!)

Amnesty International

Amnesty International is een niet-gouvernementele organisatie die strijdt voor de bescherming van de mensenrechten over de hele wereld. Haar acties, die zowel gericht zijn op het grote publiek als op regeringen, zijn talrijk: interventies ten behoeve van slachtoffers van mensenrechtenschendingen, bewustmakingscampagnes op lange termijn, onderzoeken, onderzoek, mobilisaties, enz. De NGO voert campagne voor een wereldwijde eerbiediging van de Verklaring van de Rechten van de Mens.

Op Jam’in Jette

Amnesty International biedt je een quiz aan over mensenrechtenkwesties en de mogelijkheid om deel te nemen aan een bewustmakingsactie over mensenrechten in China.

JAVVA

Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs (JAVVA) is een non-profit organisatie die jongeren uit de hele wereld verwelkomt om te werken aan lokale ontwikkelingsprojecten in België en die jonge Belgen ook toelaat om naar het buitenland te gaan om deel te nemen aan internationale vrijwilligersprojecten!

Op Jam’in Jette

JAVVA laat je een ganzenbordspel spelen waardoor je meer te weten komt over stereotypen, vooroordelen, discriminatie, de verschillende soorten vrijwilligerswerk, …

PAC 

PAC is een eco-socialistische beweging die vorming organiseert rond sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en solidariteit. PAC Brussels is een klein team in het hart van de hoofdstad dat werkt aan de empowerment van burgers via collectieve en culturele acties die gericht zijn op solidariteit, bestrijding van discriminatie en voor de erkenning van de mens in al zijn diversiteit van geslacht en status.

Op Jam’in Jette

PAC Brussel organiseert een workshop om reclameposters om te ontleden en hun boodschap om te buigen.

CNCD-11.11.11

Het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (CNCD-11.11.11) coördineert verschillende Belgische internationale solidariteits-NGO’s en duizenden vrijwilligers rond drie doelstellingen: het organiseren van de jaarlijkse Operatie 11.11.11, het coördineren van bewustmakingscampagnes over de uitdagingen van mondiaal burgerschap en solidariteit, en het uitdagen van politieke leiders. Hun doel is om via deze mobilisaties geloofwaardige alternatieven voor een rechtvaardige en duurzame wereld te bevorderen: recht op voedsel, fiscale rechtvaardigheid, gendergelijkheid, rechtvaardige migratie, enz.

Op Jam’in Jette

De CNCD-11.11.11 heeft een reeks raadsels bedacht die moeten worden opgelost rond het thema van de waakzaamheidsplicht van bedrijven om de mensenrechten, sociale rechten en milieurechten in hun hele productieketen te respecteren. In de vorm van het beroemde “Waar is Wally?” moet u de aanwijzingen vinden die in een tekening vol details zijn verborgen, ze samenvoegen en het onderzoek oplossen!

BOS coop

BOS coop (Brussels Ouest Supermarkt coop) is een coöperatief supermarktproject dat wordt gerund door een groep vrijwillige burgers uit het noordwesten van Brussel! Hun werkwijze is heel eenvoudig: elk lid van de coöperatie winkelt in de supermarkt, neemt deel aan de beslissingen en werkt vrijwillig in de winkel, waardoor ze kwaliteitsproducten kunnen aanbieden tegen een lagere marge! De leden zien dit project als een manier om duurzaam kwaliteitsvoedsel toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen.

Op Jam’in Jette

BOS coöperatie biedt drie animaties aan: inzicht in de verschillende criteria van kwaliteitsvoeding via productfiches, inzicht in de verdeling van de marge tussen de producent en zijn tussenpersonen en tot slot een activiteit voor kinderen waarbij de groente, het zichtbare deel van de plant en het uiteindelijke gerecht met elkaar in verband worden gebracht!

AMO L’Oranger

L’Oranger VZW is een organisatie van Acties en Open Milieu voor jongeren van 0 tot 22 jaar. Een ruimte waar jongeren zich kunnen uiten, hun rechten kunnen verdedigen, zich kunnen ontwikkelen, samen individuele of collectieve projecten kunnen opbouwen, enz. En dit alles in een dynamiek van sociale cohesie, in overeenstemming met de behoeften van hun doelgroep!

Op Jam’in Jette

Organger presenteert haar onderwijsproject over wereldburgerschap “Hier en elders”. Het idee? Uw visie op het leven in Brussel verzamelen, de verschillende huidige migratietrajecten in beeld brengen en vooroordelen over migranten afbouwen!

CNAPD

De Nationale Coördinatie van Actie voor Vrede en Democratie (CNAPD) is een pluralistische coördinatie van jongerenorganisaties en bewegingen voor permanente educatie. Haar doel? Sensibiliseren, mobiliseren, informeren, opleiden en pedagogische instrumenten aanreiken over maatschappelijke thema’s zoals terrorisme, burgerparticipatie, democratie, de wapenwedloop, enz.

Op Jam’in Jette

CNAPD heeft een stand met verschillende thema’s: pacifisme, discriminatie, grenzen, klimaatcrisis, enz. Met behulp van fotopanelen, steekwoorden en spelletjes proberen ze een band en betekenis met u op te bouwen.

Rode Kruis Jette

Het opvangcentrum van het Rode Kruis in Jette zorgt voor opvang en begeleiding van aanvragers van internationale bescherming. Ze krijgen materiële hulp: huisvesting, medische zorg, voeding, sociale en juridische ondersteuning. Het centrum zorgt ook voor hun integratie in België tijdens hun verblijf (opleiding, integratie in de buurt, bevordering van vrijwilligerswerk, enz.)

Op Jam’in Jette

Het opvangcentrum van het Rode Kruis in Jette biedt 2 activiteiten aan: het Rad van Ballingschap (dat een gesprek mogelijk maakt op basis van vaak gestelde vragen over immigratie) en een animatie over migratie (met als doel de vooroordelen die ermee verbonden af te breken).

RdC: Ontmoeting van de Continenten

RdC (Rencontre des Continents) is een organisatie voor permanente vorming en milieu-educatie die het respect voor sociale en culturele diversiteit, solidariteit, ecologie, rechtvaardigheid en respect voor het leven bevordert. Hun doel is burgers te begeleiden naar een breder begrip van de ecosysteemproblematiek in de wereld, naar een individueel en/of collectief engagement, naar een rechtvaardiger, gezelliger, democratischer, meer verenigde en meer respectvolle samenleving. 

Op Jam’in Jette

Rencontre des Continents organiseert verschillende activiteiten rond het thema voedsel: een groentespread maken, een woordvoerder maken rond een grote vraag en verschillende quizzen om meer te weten te komen over de ecologische en sociale schade van het agro-industriële systeem!