Solidair Dorp

In het Solidariteitsdorp geven verenigingen en NGO’s door hun aanwezigheid vorm aan onze boodschap van burgerschap. Zij presenteren hun projecten en bieden allerlei gespreksactiviteiten aan. Het Solidariteitsdorp is een ruimte voor ontmoeting, uitwisseling, discussie en experimenten, gewijd aan solidariteit en burgeractie.

Meer concreet bestaat het Solidariteitsdorp uit lokale en regionale verenigingen, maar ook uit verenigingen of NGO’s die actief zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid, internationale solidariteit…

Sommige verenigingen verstrekken niet alleen informatie, maar bieden ook artisanale en fair-tradeproducten aan.

Wat kunnen we doen om de ongelijkheid tussen landen te verminderen?

Iedereen is zich er terdege van bewust dat we in een steeds ongelijkere wereld leven, maar het doel van het Solidariteitsdorp is de festivalgangers stof tot nadenken en/of actie te bieden om zich als burgers in te zetten voor een rechtvaardigere samenleving.

Als we het over ongelijkheid hebben, denken we, afhankelijk van wat ons raakt, aan mensen zonder papieren, aan mensen die op straat leven, aan mensen die op voedselhulp wachten, aan personen met een handicap, aan vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, aan alleenstaande minderjarigen die op straat worden achtergelaten, maar ook aan mensen die in landen wonen die gebukt gaan onder schulden, in landen die politiek instabiel zijn, in oorlog verkeren of onder een dictatuur staan, enz.

Alle NGO’s die ijveren voor de eerbiediging van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid, die streven naar: voldoende voedsel, gezondheidszorg, bescherming, onderwijs, gelijkheid tussen mannen en vrouwen… worden uitgenodigd om ons te vervoegen in het Solidariteitsdorp voor de tiende editie van het Jam’in Jette-festival.

De SCI-internationale projecten biedt vrijwilligersprojecten aan in België en in het buitenland, alsook opleiding en animatie in ECMS en zorgt voor burgermobilisatie. SCI ontwierp een spel om ons bewust te worden van de ongelijkheden in de wereld, maar ook in België. Aangepast aan het thema migratie. Elke deelnemer wordt gevraagd de rol van een personage aan te nemen en een stap naar voren te doen telkens als de facilitator een actie voorleest die hij of zij kan doen (meestal aangaande mensenrechten). Aan het einde van het spel observeren de deelnemers de verschillende standpunten, waarna een discussie volgt.

Amnesty International is een niet-gouvernementele organisatie die strijdt voor de bescherming van de mensenrechten in de hele wereld. Zij streven naar en zien toe op de tenuitvoerlegging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Bos Coop is een vereniging met als doel een coöperatieve supermarkt op te richten die zich inzet voor duurzame en kwaliteitsvoeding. Via dit project zien de leden een manier om ongelijkheden te bestrijden via andere manieren van beheer, deelname en consumptie voor te stellen.

Bos Coop geeft u uitleg over het project, maar ook meer informatie over wat een coöperatie is en hoe zij werkt. Er worden activiteiten voor jong en oud georganiseerd.

CNCD-11.11.11 coördineert de stem van 90 Belgische internationale solidariteits-NGO’s en duizenden vrijwilligers rond drie missies:

  1. de organisatie van de jaarlijkse 11.11.11-campagne ter financiering van een vijftigtal ontwikkelingsprogramma’s in landen in het Zuiden;
  2. het coördineren van campagnes om de Belgische bevolking bewust te
  3. het engageren van mondiaal burgerschap en solidariteit; politieke leiders uit te dagen.

Geïnspireerd door het bordspel “Micro Macro – Crime city (Full House)”, een onderzoeksspel in de vorm van de beroemde “Where’s Charlie”, beoogt hun animatie de bewustmaking van de prioriteit van mensenrechten boven economische en commerciële belangen, de burger hiervan bewust te makenen het bekendmaken en bevorderen van alternatieven.

Rode Kruis onthaal centrum Jette 

Aan de hand van een quiz in de vorm van spelletjes met een “rad”, een instrument ter bevordering van bewustmaking inzake migratie, ballingschap, immigratie en asiel, zullen de deelnemers vragen krijgen waarop zij vrij mogen antwoorden en discussiëren.

Sources d’Harmonie is een non-profit organisatie die in het teken staat van persoonlijke ontwikkeling. Het beoogt de interculturele en intergenerationele betrekkingen te harmoniseren. Het versterkt de sociale samenhang door het bevorderen van respect voor alle individuen, samen- leven, samen -dingen doen en samen- zijn en het ontwikkelen van eco-burgerschap.

Dankzij een speciaal voor de gelegenheid ontworpen quiz zet Sources d’harmonie je aan het denken over de ongelijkheden in het dagelijks leven.

PAC is een kleine organisatie in het hart van de hoofdstad dat werkt aan de empowerment van burgers door middel van collectieve en culturele acties.

De tentoonstelling presenteert het geïllustreerde fresco “Co-vide ton sac” (Maak je tas leeg), dat getuigenissen bevat die zijn verzameld door schrijvers. Het is een werk van collectief geheugen en tevens een workshop inzake het deconstrueren van reclameslogans op reclameaffiches.

Nourrir Bruxelles is in de eerste plaats een festival dat “4 weken van activiteiten in het teken van de zoektocht naar een voedings, ecologische en sociale transitie in het hele Brusselse Gewest” organiseert. Maar dit jaar zal een van de focuspunten van het Festival Nourrir Bruxelles zijn om de lokale/territoriale dynamiek aan te moedigen, maar ook om de toegang tot alternatieven in verband met voeding in het algemeen te versterken… Zij sluiten zich aan om u nieuwe lokale initiatieven te laten ontdekken.

 

ZIN TV is een kanal voor collectieve actie dat al meer dan 10 jaar filmt in het hart van sociale strijd. Samen met het fotografencollectief Krasnyi, de Liga voor de rechten van de mens en de fotograaf Frédéric Moreau de Bellaing heeft ZIN TV de collectieve tentoonstelling “Don’t Shoot” samengesteld, waarin beelden, getuigenissen en beschouwingen over onze vrijheid van meningsuiting in gevaar worden gebracht. Deze beelden hebben gemeen dat zij de politiecensuur hebben overleefd en ons ertoe aanzetten alarm te slaan over een verslechterende democratie.

 

Capture d’écran 2022-04-28 à 11.16.12

CNAPD is een pluralistische koepel van progressieve jongerenorganisaties en bewegingen voor permanente educatie. De CNAPD beoogt de publieke opinie bewust te maken, te mobiliseren, te informeren en op te leiden, alsook pedagogische instrumenten te creëren ter ondersteuning van leerkrachten en begeleiders.

Festivalgangers worden uitgenodigd hun spaceman-profiel te ontwerpen door middel van kaarten, die hun geslacht, huidskleur, sociale achtergrond, taal, enz. aangeven. De facilitator confronteert hen met een situatie die zij zullen moeten aanpakken met de kaarten die zij in handen hebben. Afhankelijk van de kenmerken zullen zij punten verliezen of winnen op een schaal van aanpassing en integratie. Er kan een uitwisseling en discussie ontstaan rond de onrechtvaardigheden die tijdens de activiteit zijn waargenomen.