Partners

Gedurende nu al meer dan 10 jaar kreeg de vzw Kwa! de steun van talrijke partners, die de middelen boden om haar projecten te realiseren. Het festival Jam’in Jette Outdoor is een groot project voor de vzw Kwa! Wij willen daarvoor onderstrepen dat alles enkel mogelijk is dankzij:

  • de steun van 270 vrijwilligers die uit alle hoeken van Brussel komen
  • de steun van de actieve leden van de vzw die hun kennis en enthousiasme delen voor de succesvolle organisatie van de evenementen.

Wij benadrukken ook de enorme steun van de gemeente Jette en het Cultureel centrum van Jette. Wij kunnen genieten van hun logistieke en financiële steun (subsidies, stockageruimte, een werkplaats, materiaal en personeel) maar het gaat vooral over een kwestie van wederzijds vertrouwen dat ervoor zorgt dat het festival kan blijven doorgaan en kan groeien.

De vzw Kwa! wil de institutionele partners danken, zonder wie Jam’in Jette Outdoor niet kon bestaan. het Jam’in Jette festival kan rekenen op subsidies van de Fédération Wallonie-Bruxelles, Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de COCOF, de VGC en de Vlaamse Overheid.

Jam’in Jette wil trouw blijven aan een bepaalde ethiek in de keuze van haar partners en weigert de hulp in te roepen van grote sponsors uit de distributiesector. Voor haar evenementen werkt de vzw Kwa! enkel met lokale sponsers en kleine ondernemingen. Ze besteedt bijzondere aandacht aan de keuze van haar producten voor de bereiding van haar maaltijden en voor de keuze van haar drankjes. Alle bieren zijn bijvoorbeeld afkomstig van de microbrouwerij Silly en de fruitsappen van Pajottenlander

Bedankt ook aan de vele Jetse handelaars die vanaf het begin hebben gesteund.

Zonder al deze partners kon Jam’in Jette nooit doorgaan. Bedankt voor het vertrouwen, de steun en medewerking!

INSTITUTIONELE PARTNERS

LOKALE PARTNERS

PRIVATE PARTNERS

GELIEFDE PARTNERS

Mellow Dub Sula Control Your Rage This Way The Lion De Pie Sleeping Souls Multibelgical (ft. B.I.C) Foodamentals Vida Colectiva Road, Long, Hard The Unlike (The Sun Side)