Solidair dorp

In het Solidair dorp vindt u stands lokale verenigingen en verenigingen die actief zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling, sociale rechtvaardigheid, Noord-Zuidsamenwerking … Naast informatie bieden sommige verenigingen handgemaakte of fair trade-producten aan.

Het thema van het Solidair dorp 2019 is “duurzamer leven” en heeft verband met de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties die gericht zijn op het uitbannen van extreme armoede, het verminderen van ongelijkheid en het tegengaan van de klimaatverandering tegen 2030.

Hoe te handelen voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld?

Het is een oproep om stil te staan bij onze gewoontes en levensstijl, onze uitgaven en consumpties te heroverwegen, maar ook om nieuwe manieren van onderwijs en opvoedingen te bedenken.
Het is om die redenen dat het thema van dit jaar reflecteert over onze dagelijkse activiteiten, over onze toekomstige verwachtingen en de impact die we kunnen hebben indien we deze zouden willen veranderen.

Verschillende thema’s worden aangereikt om festivalbezoekers ideeën te bieden over alledaagse acties:

 • de strijd tegen discriminatie en intolerantie
 • globalisering
 • de media
 • migratie
 • vrede en geweld
 • mensenrechten
 • armoede
 • fatsoenlijk werk
 • klimaat

De volgende verenigingen en NGO’s zullen aanwezig zijn:

NGO's :

Amnesty International

Amnesty International is een NGO die strijdt ter bescherming van de mensenrechten over de hele wereld. De missie en doelstelling van Amnesty is om de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens af te dwingen.

Activités :

« De valies van de migrant »

Sportrelais op een hometrainer

L’oranger AMO

L’oranger AMO is een open actiedienst onder FWB ter preventie en ondersteuning van jonge mensen. De vereniging begeleidt jongeren van 6 tot 22 jaar in het Noord-Westen van het Brussels Gewest. Hun werk is op twee manieren georganiseerd: educatieve preventie (individueel) en sociale preventie (collectieve actie).

Activiteit :

« Micro-trottoir »
Interview en video rond duurzame ontwikkeling en beter samenleven.

BiblioJette

BiblioJette is de Franstalige gemeentelijke bibliotheek van Jette: er is een gedeelte voor jongeren met boeken voor kinderen voor tieners, een gedeelte voor volwassenen en ook een sectie met computers. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd.

Activiteit :

Een creatieve activiteit met oude boeken

Centre d’Entrainement aux Méthodes d’Éducation Active

CEMEA is een vereniging met als missie onderwijs en toegang tot cultuur voor iedereen te bevorderen. Het biedt constructieve en gevarieerde activiteiten: uitwisselingen, expressieve en communicatieve activiteiten, doet een beroep op creativiteit, scenario’s, rollenspellen, enz. Deze animaties helpen zowel persoonlijke ontwikkeling als leren over het leven in de gemeenschap bevorderen.

Activiteit :

« Leven en laten leven van de mix tussen meisjes en jongens »
Activiteit over de vraag van soort

Conseil Jeunesse Développement

De CJD begeleidt 16- tot 35-jarigen bij de creatie en de follow-up van hun projecten om het samenleven te bevorderen, ongeacht de oorsprong of de manier van leven van een individu.

The Caravan is een project gemaakt en uitgevoerd door jongeren van de CJD sinds 2014. Het doel van de caravanners is om te debatteren en ideeën uit te wisselen met de festivalgangers over hun culturele vooroordelen.

Activités :

Rollenspel over beroepen

Rad met vragen die dienen om een debat te openen

Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie

De CNAPD vertegenwoordigt een aantal jeugdorganisaties en educatieve bewegingen die actief zijn in de Franse gemeenschap. CNAPD heeft als doel bewustzijn te creëren, te mobiliseren, te informeren en te onderwijzen over thema’s als nucleaire ontwapening, terrorisme, burgerparticipatie, handvuurwapens, conflicten over natuurlijke hulpbronnen, samenleven, …

Activités :

« Maar wie heeft de langste? »
Activiteit en debat over geweld en overheersing

« De vredescultuur bouwen »
Reflectie en constructie van « de vredesmuur»

Centre national de coopération au développement

De CNCD verenigt verschillende Belgische organisaties die zich bezighouden met internationale solidariteit. Drie missies worden naar voren gebracht:

 • Lobby ter bevordering van internationale / Noord-Zuidsamenwerking en duurzame ontwikkeling
 • Maak Belgische burgers bewust van ongelijkheden tussen Noord en Zuid, toegang tot economische en sociale rechten, klimaatkwesties, enz.
 • Financieringsprogramma’s voor ontwikkeling in derdewereldlanden.
Activiteit :

Ontdekking van de associatie en de tools van animaties

Centre Croix-Rouge de Jette (Accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés)

Het centrum verwelkomt asielzoekers met of zonder kinderen (volwassenen of niet-begeleide buitenlandse minderjarigen) gedurende hun asielprocedure. Ze bieden van materiële hulp: huisvesting, dringende medische zorg, voedsel, sociale en juridische ondersteuning. Het centrum zorgt voor hun integratie in België tijdens hun verblijf (training, integratie in hun buurt, promotie van vrijwilligerswerk …)

Activités :

«Kind in ballingschap»
Kortfilm

Activiteit over migratie

IRIBA Paix & Développement

IRIBA staat voor 5 missies:

• Ontwikkelings- en vredesopbouwprojecten in Afrika

• Steunende partners in het zuiden die alternatieven aanreiken voor unfaire sociale, politieke en economische structuren

• Steun en consolideer de sociaaleconomische ontwikkeling van jonge Afrikanen om werkloosheid en armoede te verminderen

• Bevorder de Noord-Zuid- en Zuid-Zuidbetrekkingen voor een ethische en rechtvaardige samenwerking

• De Europese en Canadese bevolking sensibiliseren voor de oorzaken van de verarming van de bevolking

Activités :

« Hot Shot »
Basket en bewustzijn “Goed in mijn sneakers”

Creatie van videoclips voor sociale netwerken

Jeunes Actifs dans le Volontariat et les Voyages Alternatifs

JAVVA is een jongerenorganisatie die vrijwilligerswerk promoot als een instrument voor vrede en tolerantie over de hele wereld. De vereniging biedt internationale stages van 2 tot 3 weken, evenals vrijwillgerswerk op middellange termijn op verschillende missies, zoals sociaal, ecologisch of artistiek werk.

Activiteit :

En’Visages

«  Kom en glijd in het web van de ontmoetingen, ontmoet onbekende mensen en laat je verrassen … »

Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés

Het Citizen Support Platform for Refugees wil concrete solidariteit opbouwen met alle migranten. Het hekelt en wil het huidige Belgische en Europese migratiebeleid bestrijden en herinnert eraan dat het recht op een waardig leven voor iedereen is.

Vandaag wil het Platform op lange termijn registreren om voort te bouwen op deze prachtige solidariteit met asielzoekers en deze ongekende mobilisatie van burgers. Ze wil ook de oorsprong van deze crisis en de veranderingen die nodig zijn voor de toekomst onderzoeken.

Activiteit :

« Stoelendans – vluchtelingen »
collectieve activiteit van 30 minuten

SAHAM

SAHAM, gevestigd in Jette, is een ondersteuningsdienst voor volwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking om hun autonomie in het dagelijks leven te waarborgen. Deze vereniging werkt op drie missies:

• persoonlijke ondersteuning
• Begeleid wonen
• deelname aan recreatie om het groepsleven te bevorderen.

Activiteit :

Een fresco met handen gemaakt

Source d’Harmonie

Source d’Harmonie bevordert sociale cohesie door waardering te hechten aan het respect van elk individu, persoonlijke vervulling, leven, doen en samen zijn. Via creatieve workshops werkt de vereniging samen met de (para) academische of associatieve gemeenschap: medische huizen, centra voor gezinsplanning, huizen in de buurt, …

Activités :

Participatieve animatie
Spel over duurzame ontwikkeling.

De boom van verplichtingen
“Ik vecht voor het klimaat”

Asbl Terroirs d’Afrique

Terroirs d’Afrique is een vereniging die actief is op het gebied van duurzame ontwikkeling van vrouwen op het Afrikaanse platteland. De vereniging waardeert gezinslandbouw, agroforestry en biologisch tuinieren “Fair & direct” handel.

Activiteit :

Workshop: fruitsap maken

Le tigre des bambous asbl

Le tigre bamboo asbl: Deze vereniging is opgericht door de Brusselse Agnes Jacquemin. Al meer dan 30 jaar reist ze heen en weer tussen België en Nepal. Daar maakt ze contact met verschillende ambachtslieden, vooral vrouwen. Dankzij de verkoop van deze producten helpt ze straatkinderen in Nepal.

Activiteit :

Handgemaakte producten uit Nepal

De Zinne, munteenheid voor burgers

Sinds 21 maart 2019 is Zinne de nieuwe lokale munteenheid van Brussel. Het kan worden gebruikt bij meer dan 80 Brusselse handelaars (winkels, restaurants, bars, theaters, …). Deze nieuwe munt bevordert connecties, respect voor het milieu en Brusselse solidariteit.

Activiteit :

Informatiestand en wisselkantoor

Mellow Dub Sula Control Your Rage This Way The Lion De Pie Sleeping Souls Multibelgical (ft. B.I.C) Foodamentals Vida Colectiva Road, Long, Hard The Unlike (The Sun Side)