De vzw Kwa!

De vzw Kwa! werd opgericht in mei 2008. Sinds de start is het ledenaantal sterk geëvolueerd. De vzw telt op dit moment 22 leden.

De maatschappelijke doelstelling van de vzw Kwa!, zoals opgenomen in haar statuten, is het door middel van cultuur promoten van integratie, sociale cohesie, multiculturaliteit en duurzame ontwikkeling.

Om deze doelstellingen te halen organiseert de vzw Kwa! muzikale, artistieke en culturele evenementen, ondersteund met educatieve en participatieve acties.

De vzw Kwa! organiseert workshops van Afrikaanse dans, concertavonden (Jam’in Jette Indoor), gastentafels en showcases. De vzw Kwa! neemt zelf ook deel aan activiteiten georganiseerd door andere organisaties die hen nauw aan het hart liggen.

Het belangrijkste evenenement van de vzw Kwa! blijft het Jam’in Jette Outdoor Festival.

In 11 jaar tijd organiseerde de vzw Kwa! een veertigtal evenementen die een groeiend succes kenden. De vzw is bij haar partners bekend als een capabele organisator die muziek tot bij een publiek brengt. Het handelsmerk van de vereniging: de passie om goed te doen en de wens om te verrassen en toch tegelijk trouw blijven aan haar waarden.

Jam’in Jette zal opnieuw plaatsvinden op 17 en 18 mei 2019 op de groene weide van het Jeugdpark.

Jam'in Jette 2018 After Movie
Mellow Dub Sula Control Your Rage This Way The Lion De Pie Sleeping Souls Multibelgical (ft. B.I.C) Foodamentals Vida Colectiva Road, Long, Hard The Unlike (The Sun Side)