De vzw Kwa!

De vzw Kwa! werd opgericht in mei 2008. Sinds de start zijn de Algemene vergadering is het ledenaantal sterk geëvolueerd. De AV telt op dit moment 22 leden.

De maatschappelijke doelstelling van de vzw Kwa!, opgenomen in de statuten, is het promoten van integratie, sociale cohesie, multiculturaliteit en duurzame ontwikkeling. Integratie door middel van cultuur.

Om deze doelstellingen te halen organiseert de vzw Kwa! Muzikale, artistieke en culturele evenementen ondersteund door eductatieve en particpatieve acties.

De vzw Kwa! organiseert workshops van Afrikaanse dans, concertavonden (Jam’in Jette Indoor), gastentafels en showcases. De vzw Kwa! neemt zelf ook deel aan activiteiten georganiseerd door andere organisaties die hen nauw aan het hart liggen.

Het principale evenenement van de vzw Kwa! blijft het festival Jam’in Jette Outdoor.

In 11 jaar tijd organiseerde de vzw Kwa! Een veertigtal evenementen die een groeiend succes kenden. De vzw is bij haar partners bekend als een capabele coördinator die muziek tot bij een publiek brengt. Het handelsmerk van de vereniging? De passie goed te doen en de wens om te verrassen en tegelijk trouw blijven aan haar waarden.

Jam’in Jette zal opnieuw doorgaan op 17 en 18 mei 2019 op de groene weide om de culturele diversiteit te vieren die onze harten en handen verwarmt.

Jam'in Jette 2018 After Movie
The Kora De Viskeuze Cirkel Kavur Balikari Way Up High Suffering (This Savage Work) Tallava Gelukkig Maar Cocek des Familles Dig Out Your Eye Halay Bob Slinger Fun Tashlik Ivailovsko Horo